::..Berdasarkan : Sathya - Dharma - Prema - Shanti - Ahimsa..::

WACANA

"AKU hadir dari dimensi kekosongan. Terakselerasi dalam ruang dan waktu menuntut kearifan. Jiwa-jiwa murni, kini terselubung ilusi".

SAI... Hadir untuk satu VISI, menyadari Ketuhanan di dalam diri.
SAI... Hadir untuk satu MISI, menyebarkan Ketuhanan dalam wujud Kasih di setiap makhluk.

Transformasi SAI :
Membuka selubung ilusi.
Transformasi SAI :
Membangun kesadaran Illahi.
Transformasi SAI :
Mengantarkanmu pada Sang diri.


Friday, April 10, 2009

SRI RAAMNAWAMI

Dari wacana Bhagawan pada hari Sri Raama Navami, 12-4-2000

SEMAYAMKAN ASAS RAAMA DI DALAM HATIMU


Setelah diselidiki manusia akan insaf bahwa amal, pengurbanan seperti yajna dan yaaga, kedudukan yang terhormat, kepatuhan pada kebenaran, upacara suci, atau bahkan sanaatana dharma, semuanya tidak berarti bila dibandingkan dengan asas kasih.

( Puisi bahasa Telugu ).

***** Baca Selanjutnya.......No comments: