::..Berdasarkan : Sathya - Dharma - Prema - Shanti - Ahimsa..::

WACANA

"AKU hadir dari dimensi kekosongan. Terakselerasi dalam ruang dan waktu menuntut kearifan. Jiwa-jiwa murni, kini terselubung ilusi".

SAI... Hadir untuk satu VISI, menyadari Ketuhanan di dalam diri.
SAI... Hadir untuk satu MISI, menyebarkan Ketuhanan dalam wujud Kasih di setiap makhluk.

Transformasi SAI :
Membuka selubung ilusi.
Transformasi SAI :
Membangun kesadaran Illahi.
Transformasi SAI :
Mengantarkanmu pada Sang diri.


Tuesday, August 31, 2010

KRISHNA JANMAASHTAMI 2010

Wacana Bhagawan pada perayaan Krishna Janmaashtami

TEMPAT KELAHIRAN TUHAN
ADALAH HATI YANG MURNI
Segala nama dan rupa tak lain adalah
perwujudan Yang Mahakuasa
yang merupakan eksistensi, pengetahuan,
kebahagiaan mutlak, dan bersifat non-dualisme.
Beliau adalah perwujudan satyam, shivam, sundaram
‘kebenaran, kebajikan, dan keindahan’.

( Sloka bahasa Sanskerta )

No comments: